Svenska EnergiAskors logga


 

SvD Debatt: Reningsverk släpper igenom giftcocktail

På SvD Brännpunkt (14/3) skriver LRF:s ordförande tillsammans med företrädare för Instituten för Jordbruks- och Miljöteknik samt Tekniska Forskningsinstitutet att det är: ”Fel att spola bort gödsel värt miljoner”. Man föreslår att toalettavfall skall separeras och behandlas skilt från övrigt avloppsvatten för att omhänderta fosforn i våra avlopp. Vid ett första betraktande kan det synas vara en intressant väg och många fastnar för denna endimensionella lösning när problemet med våra avfall är ett mycket komplext och vida större problem än den fosfor man säger sig vilja ta hand om, skriver lantmätaren Per-Åke Sahlberg i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet.

I Sverige pågår i dag försök för att lösa problemet med främmande substanser i utgående vatten från våra reningsverk med förbättrad reningsteknik. När man sprider slammet på åkermark eller i skogen förorenar man den mark där våra livsmedel och skogsbär växer. Om man i stället eldar slammet i våra fjärrvärmeverk, vilket görs i flertalet andra länder, oskadliggör man de farliga substanserna. Man får en barriär mot den alltmer ökande snurran av kemikalier och smittor i vårt samhälle. Fosforn kan man sedan med en svensk metod plocka ut ur askan och får då tillbaka 95 procent ren fosfor. Att återföra fosfor med slam är en dålig metod, man får bara tillbaka halva mängden och då förorenad fosfor.¨

Läs hela debattinlägget från 18 mars på Svenska Dagbladets hemsida

 

Energiaskor 2015--03-31

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se