Svenska EnergiAskors logga


 

Midroc tung partner när Göteborg Energi storsatsar på biogas

På uppdrag av Göteborg Energi är Midroc med i skapandet av världens första anläggning för framställning av miljövänlig biogas från skogsråvara. Under 2014 har driftsättning av anläggningen pågått och sedan i måndags kväll levereras biogas ut på stamnätet för naturgas, enligt en artikel i TeknikDygnet.

Biogasen utvinns genom förgasning av restprodukter från skogen, så som flis, grenar och toppar. Biobränslet omvandlas och vidareförädlas till biogas, med en kvalitet jämförbar med naturgas. Det innebär att gaserna kan blandas i samma gasnät. Den aska som uppkommer planeras att återföras till skogen som gödningsmedel och kompensation för uttaget biobränsle.Läs hela artikeln på TeknikDygnets hemsida

 

Energiaskor 2015-01-08


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se