Svenska EnergiAskors logga


 

Förnyelsen gav mångfald

Plötsligt låg fyrtio hektar reslig granskog som ett plockepinn efter novemberstormen. Men Ryfors Bruk Nedre tänkte nytt och satsade på många olika trädslag. Högre värdeproduktion och större riskspridning var några av de nya målen, skriver tidningen Skogen.

Under en novemberstorm 1995 föll stora mängder virke på Ryfors Bruk Nedre utanför Mullsjö. Markerna ligger bitvis på drygt 300 meters höjd, vilket gör dem utsatta när västanvinden tar fart. De senaste tio åren har man haft tre stormar och två vintrar med snöbrott. På Ryfors har man konstaterat att det är nya tider, vilket är något man måste anpassa sig till.

– Med många trädslag är vårt mål högre värdeproduktion, högre tillväxt, stormstabilitet samt en högre diversitet och riskspridning, säger Esben Möller Madsen, styrelseledamot.

De nya träden planterades 1997, därefter har gallring och stamkvistning skett i ett par omgångar, och 2013 återförde man aska till skogen.

 

Läs hela artikeln i papperstidningen Skogen från 27 mars.

 

Energiaskor 2015--04-09

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se