Svenska EnergiAskors logga


 

Jokkmokk tar fram ny avfallsplan

Minskat matsvinn och ökad mängd insamlat matavfall är två delar i Jokkmokks förslag till ny avfallsplan, skriver Norrbottens-Kuriren.

Planen är ute på remiss och utställning. Föregående avfallsplan togs av fullmäktige 2008 och under åren har förändringar skett både regionalt och lokalt som påverkat avfallshanteringen.

Hushållsavfall körs i dagsläget till Kiruna värmeverk för energiåtervinning. Sedan 2010 lägger hushåll i Jokkmokk, Porjus och Vuollerim matavfall i särskilda kärl. Avfallet fraktas till Boden för biogasutvinning. Aska från värmeverket, slam från avloppsreningsverket, flisat trädgårdsavfall och avfall från stallet blandas till industrijord för färdigställande av grönytor.

Målet för den nya avfallsplanen är bland annat att mängden insamlat hushållsavfall ska minska med fem procent till 2022 och att insamlat matavfall ska öka med fem procent till 2020.Läs hela artikeln från 22 februari på Norrbottens-Kurirens hemsida


 

Energiaskor 2015--03-02


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se