Svenska EnergiAskors logga


 

Goodyear ska använda aska från förbränning av risskal i avancerade däck

En av världens största däcktillverkare tar ytterligare ett steg mot en mer miljövänlig produktion genom att använda aska från förbränning av risskal i ett material som används i avancerade däck , enligt AP . Mellan 700 miljoner och 800 miljoner ton ris skördas varje år och cirka 20 procent av en riskärna är det oätliga skalet . Vissa större risodlare eldar risskal för att generera elektricitet. Askan som faller är rik på kisel. Mängderna som Goodyear kan använda är relativt måttlig.

 

Läs hela artikeln från 28 september på bland annat SF Gates hemsida

 

 

Energiaskor 2014-10-03


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se