Svenska EnergiAskors logga


 

Avfall ska övertäckas

För åtta år sedan togs beslut i kommunen att en deponi på Kährs fabriksområde ska avslutas. I år kan detta bli verklighet, skriver Barometern.

Det rör sig om en hektar stor deponi som genom åren fyllts med olika slags avfall från Kährs verksamhet. Sedan 2001 har inget nytt avfall tillförts mer än bottenaska från fjärrvärmeanläggningen för att jämna till deponin.Läs hela artikeln från 26 januari i pappersupplagan av Barometern.

 

Energiaskor 2015-01-30


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se