Svenska EnergiAskors logga


 

Cirkulär ekonomi nya sättet att göra hållbara affärer

Cirkulär ekonomi är den nya affärsmodellen som allt fler företag använder med stor framgång. Det är ett kretsloppstänk där drivkraften är att hitta innovativa smarta lösningar att till exempel återanvända restprodukter i nya produkter som sedan säljs ut på marknaden. Ikea, HM, Renault med flera ligger långt framme, medan byggbranschen fortfarande ligger efter, skriver Svensk Byggtidning.

Många av det stora företagen som satsar och vänder om från linjär till cirkulär ekonomi ser nya sätt att göra affärer.

– Jag jobbar själv på Ragn-Sells där vi ser att det blir allt mindre avfall i o m återvinningen. Då måste vi hitta nya sätt att tjäna pengar på. Eftersom vi är duktiga på att separera och utvinna material har vi inlett ett samarbete med Lidköpings Värmeverk och EasyMining Sweden där vi utvinner fosfor ur aska efter samförbränning av träflis och avloppsslam, berättar Johan Sidenmark, ordförande i Cradlenet.


Läs hela artikeln från 23 mars på Svensk Byggtidnings webbsida

 

Energiaskor 2015--03-31

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se