Svenska EnergiAskors logga


 

Aska från biobränsle i Eslöv ska analyseras

Miljöavdelningen vid Eslövs kommun förelägger nu sju ägare till anläggningar för biobränsle att analysera askan, skriver Sydsvenskan. Miljöavdelningen gjorde i slutet av förra året tillsyn av de nio förbränningsanläggningar för biobränsle som finns i kommunen. Den vanligaste anmärkningen då var att aska från anläggningarna sprids på åkermark utan att innehållet av tungmetaller och fosfor analyseras.

 

Läs artikeln i Sydsvenskan ”Aska måste analyseras”


Energiaskor 2013-03-12

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se