Svenska EnergiAskors logga


 

Flygaska kan förbättra skogsbilvägar

Ökad medeltemperatur och mer regnoväder gör att skogsbilvägar riskerar både mer tjälskador och uppluckring av vägbanan både på ytan och underifrån. Det gör att vägarna tål belastning från skogsmaskiner och bilar sämre, och det medför stora problem för bland annat skogsbruket. Flygaska från förbränning av rester vid pappersmassatillverkning kan användas för att förbättra vägarnas bärighet skriver Statens geotekniska institut.

I ett gemensamt projekt stabiliserade forskare från SGI, Skogsstyrelsen och Luleå tekniska universitet en skogsväg i Timrå kommun genom att blanda in flygaska i det befintliga underlaget till ett nytt bärlager och lade sedan på ett grusslitlager. Sedan följde de under två års tid bland annat asklagrets vatteninfiltrationskapacitet och bärförmåga.Läs hela artikeln

 

Mer information om flygaska i vägar och ytor
Energiaskor 2014-11-26


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se