Svenska EnergiAskors logga


 

SCA Tunadal bygger nytt

SCA:s sågverk i Tunadal planerar för att dra igång sin nya toppmoderna såglinje i maj nästa år. Därmed har hela produktionsapparaten vid sågen byggts ny under en tolvårsperiod. Under samma period har sågen producerat flera miljoner kubikmeter granvirke till både svensk och internationell marknad och ökat den årliga produktionen med över 75 procent, skriver NTT Nordisk Träteknik.

På området där den nya såglinjen ska ligga pågår sedan en dryg månad ett intensivt arbete med att slå ner ett stort antal betongpålar. Marken är landbyggnad ut i havet, och fyllnadsmassorna har belastats med ett stort antal ton sten under vintern för att garantera en stabil grund för den nya anläggningen. Flera andra områden håller på att fyllas ut samtidigt. Nedanför den nuvarande anläggningen kommer man att skapa ny mark för ett antal nya torkar under nästa år.

Det större invallningsområdet där vägen till byggplatser nu går, kommer att fyllas igen på längre sikt med biobränsleaska från massaindustrin. Framför allt det närbelägna SCA Östrand kommer att lägga aska från sina bioenergianläggningar i denna invallning under cirka fem år framåt.

Läs hela artikeln från 17 april på NTT:s hemsida

 

Energiaskor 2015--04-27

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se