Svenska EnergiAskors logga


 

Nytt uppdrag till Naturvårdsverket om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga avfallsströmmar som bör hanteras på särskilt sätt p.g.a. innehåll av särskilt farliga ämnen och risk för exponering samt vid behov föreslå åtgärder avseende ny behandlingsteknik för att säkerställa giftfria kretslopp. Göra en noggrann analys för hur avfalls- och kemikalielagstiftningen i praktiken tillämpas för återvunna material och stärka tillsynsvägledningen avseende avfallshanteringen med betoning på att minska risker med farliga ämnen och utfasning av särskilt farliga ämnen.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Kemikalieinspektionen och redovisas senast 1 december 2016.

Läs mer

 

Energiaskor 2015-02-03


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se