Svenska EnergiAskors logga


 

Nu är det Ragnsells som är herre på tippen

Snder måndagen var det officiell invigning av Norrköpings stora avfallsanläggning vid Borg, som numera drivs av Ragnsells. Landshövdingen Elisabeth Nilsson invigde in närvaro av inte mindre än 130 inbjudna gäster, skriver Norrköpings Tidningar

– När vi kom hit var den yta som finns för deponi helt full. Econova hade maxat tillståndet, vilket innebär att vi fått lägga vårt eget deponimaterial för mellanlagring sedan dess. Men nu håller vi på att sorterar det som Econova lämnat efter sig för att minska mängderna. Metoden kallas "landfillmining" och innebär att vi kör deponimassorna genom en skaksikt som sorterar ut en rad olika fraktioner. På det sättet har vi kunnat återvinna cirka 70 procent av det som låg på deponin, som nu kan användas till annat, säger Ragnsells platschef Erik Gustafsson.

Detta är en av de stora satsningar som Ragnsells nu inlett på anläggningen men det finns mer som introduceras framöver.

– Vår nisch kommer att bli, utöver den vanliga deponiverksamheten, att satsa på askor och förorenade jordar och där finns det en mycket spännande utveckling som vi hoppas mycket på, säger Erik Gustafsson, som berättar att det idag finns 12 anställda men att man räknar med att det blir fler nyanställningar redan under hösten.

Läs hela artikeln från 25 maj på Norrköpings Tidningars hemsida: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/nu-ar-det-ragnsells-som-ar-herre-pa-tippen-11055018.aspx 

Energiaskor 2015-06-03


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se