Svenska EnergiAskors logga


 

Nya krav vid åtgärder i skogen

Södra höll nyligen en skogskväll tillsammans med Skogsstyrelsen för att informera om nya föreskrifter och anmälningsskyldighet för skogsbruksåtgärder, skriver Vimmerby Tidning.

De ny a föreskrifterna trädde i kraft i april 2014. Lennart Weidinger från Skogsstyrelsen föreläste med hjälp av ett bildspel för att visa vilka åtgärder som kan anses att väsentlig ändra naturmiljön och därför måste anmälas för samråd till berörd myndighet. Anmälan ska göras i sex veckor före det att åtgärden påbörjas.

Åtgärdar som ska anmälas är bland annat skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna, så kallade nyckelbiotoper. Det gäller också vid vissa dikesrensning, skogsgödsling, askåterföring, stubbskörd, anläggande av skogsbilvägar/ traktorvägar och även vissa basvägar.Läs hela artikeln från 21 februari i pappersupplagan av Vimmerby Tidning.

 

Energiaskor 2015--03-03

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se