Svenska EnergiAskors logga


 

Ekonomisk återhämtning via åtgärder på klimatområdet

Bekämpning av klimatförändringar och effektivare energianvändning kan stimulera ekonomin och sysselsättningen. Det anser fyra av fem personeri EU enligt en nyligen genomförd Eurobarometerundersökning. Uppfattningen om att klimatåtgärder och energieffektivitet gynnar ekonomin är störst bland de medlemsstater som drabbades hårdast av den ekonomiska och finansiella krisen. Sju av tio personer instämmer i att man genom att minska importen av fossila bränslen från länder utanför EU kan gynna ekonomin.

Läs hela artikeln

http://ec.europa.eu/sweden/news/20140303_sv.htm

Energiaskor 2014-03-04


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se