Svenska EnergiAskors logga


 

Sameby protesterar mot torvbrytning

Länsstyrelsen har gett klartecken för Kommunbränsle i Ådalen AB att undersöka möjligheten att öppna en 334 hektar stor torvtäkt. Detta vid Nybygget, bara några kilometer från Junsele samhälle. Men undersökningskoncessionen har redan mötts av flera överklaganden, skriver Allehanda.se.

Länsstyrelsen har i sitt ja till undersökningskoncession sagt att man inte tycker att det finns några höga naturvärden på platsen och att undersökningen skulle få försumbara effekter. Men man konstaterar också att den tänkta torvtäkten ligger i ett område som är klassat som riksintresse för rennäringen. Därför räknas också ett antal villkor upp som måste följas av exploatören.

SGU, Sveriges geologiska undersökningar, har i sitt yttrande inför beslutet skrivit att det finns risk att aska från torv innehåller höga halter uran och att torvens uraninnehåll därför bör analyseras.Läs hela artikeln från 1 mars på Allehandas hemsida

 

Energiaskor 2015--03-05

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se