Svenska EnergiAskors logga


 

Bromsa inte chans att återvinna fosfor

Flera debattartiklar på Brännpunkt har påtalat behovet av återvinning av fosfor från reningsverk fritt från föroreningar. Tekniken finns, men inget händer i Sverige eftersom reningsverken saknar incitament för att återvinna fosfor. Det skriver Gunnar Thelin, fil. dr. i växtekologi och grundare av EkoBalans, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

En resurssnål och kostnadseffektiv teknik är utvinning av fosfor i form av mineralet struvit (magnesium-ammonium-fosfat). Med tekniken kan mer än 50 procent av fosforn på reningsverk utvinnas i ren form, samtidigt som det ger kostnadsbesparingar.

Under de senaste tio åren har flera fullskaliga sådana anläggningar byggts i flera länder i Europa, men ingen i Sverige. Fosfor kan också utvinnas ur aska efter förbränning av slam, men det befinner sig ännu på utvecklingsstadiet.

Läs hela debattartikeln från 31 mars på Svenska Dagbladets hemsida

 

Energiaskor 2015--04-07

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se