Svenska EnergiAskors logga


 

Sluttäckningen av Risängen har påbörjats

Nu pågår sluttäckningen av tippen på Risängen och det ska vara klart 2030. Soporna kapslas in och tanken är att täcket ska hålla ett bra tag, skriver Skaraborgs Allehanda.

Synen på sopor har förändrats drastiskt. Tidigare slängde man allt i en grop och lät det vara, nu återvinns mycket. En hel del används också till uppvärmning och eldas i värmeverk runt om i landet. Runt 1940 började Skövdeborna använda ett gammalt grustag vid Risängen som tipp och i princip var det bara metaller med skrotvärde som togs tillvara. Tippen användes fram till 2008, då det blev krav på bottentätning.

– Samtliga material som används i sluttäckning ska vara godkända och vi använder bland annat krossad betong, aska från värmeverket och schaktmassor från byggen, säger Jessica Rytter, avfallsingenjör på AÖS, Avfallshantering östra Skaraborg.


Läs hela artikeln från 28 mars på Skaraborgs Allehandas hemsida

 

Energiaskor 2015--04-09

 


Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se