Svenska EnergiAskors logga


 

Nytt Brittiskt End-of-Waste dokument på remiss

I slutet av oktober 2010 öppnade Environment Agency en remissomgång för en Quality Protocol. I dessa anges kriterier för när avfall slutar vara avfall, d v s när det kan hanteras utanför regelverket för avfall. Utkastet avser aska från förbränningen av avfall från hönsuppfödningen: fjädrar, avföring, halm.

Askan sprids till åkrar eller ingår i gödselmedel för dess fosforhalt. Volymen aska är 58 000 ton per år, som, om de nyttiggörs kan ersätta 415 000 ton jungfruliga råvaror i konstgödsel.

Se remissen

Observera att remissen är riktad till intressenter och att inloggning med lösenord krävs.

I praktiken är antalet producenter tämligen begränsat – detta avfall förbränns huvudsakligen vid fyra anläggningar var som tillhör samma firma, EPRL, http://www.eprl.co.uk/index.html. Den största som är på 38 MWel finns i Thetford, de andra är på ca 10 MWel. En ny 30 MWel anläggning tillhörande Rose Energy i Nordirland har nyligen fått tillstånd att byggas.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-11-01

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se