Svenska EnergiAskors logga


 

Tyskt seminarium om askåterföring

I juni 2010 hölls ett seminarium i Stuttgart om att nyttiggöra askor för at sluta kretsen av näringsämnen i ett biomassebaserat energisystem.

Föredragen och sammanfattningen kan laddas ner från Internetforum för programmet BtG (Biomass to Gas), på Renewable Fuels Network nätverkets webbplats: http://www.refuelnet.de/index.php?id=65

Några föredragen behandlar allmänna frågor, några beskriver användningen av askorna: ett om återföringen i Baden-Württemberg, ett om fosforgödsling med askor. Deltagarna i seminariet konstaterade att de befinner sig i början av en utveckling och de kommer att fortsätta med en fördjupad diskussion under statusseminariet i oktober 2010 för BMU-programmet ”Användning av biomassa till energiändamål”: http://www.energetische-biomassenutzung.de/de/aktuelles/pressemitteilungen/details/article/2-statusseminar-am-1112-oktober-in-berlin-1.html

Övrigt material på Refuelnets webbplatsen handlar om förgasning av biomassa.Energiaskor/ÅF, Henrik Bjurström 2010-10-01

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se