Svenska EnergiAskors logga


 

Undersökning av olika askors biotoxicitet, Taiwan

En Taiwanesisk forskargrupp undersökt lakvatten från olika typer av förbränningsaskor avseende biotoxicitet. Lakvatten från flygaskor och bottenaskor från förbränning av hushållsavfall användes. Biotoxiciteten utvärderades med sk. Vibrio fischeri light inhibition test.

Både lakvatten från flygaska och bottenaska visade biotoxiska egenskaper. pH var en viktig faktor när det gäller lakvattnets toxicitet.

Vidare läsning:

Artikel: Biotoxicity evaluation of fly ash and bottom ash from different municipal solid waste incinerators

Författare: Jing-dong Choua, Ming-Yen Weya, Hsiu-Hao Liangb and Shih-Hsien Changb,

aDepartment of environmental engineering, National Chung-Hsing University, Taichung, 402 Taiwan, ROC
bDepartment of Public Health, Chung-Shan Medical University, Taichung, 402, Taiwan, ROC

Publikation: Journal of Hazardous Materials, Volume 168, Issue 1, 30 August 2009, Pages 44-50

Länk: http://wmr.sagepub.com/current.dtl


Energiaskor/SGI, Charlotta Tiberg 2009-07-02

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se