Svenska EnergiAskors logga


 

Miljötänk när ny värme installeras

Statens Fastighetsverks fjärrvärmecentral vid Vätterstranden var i behov av upprustning då dess två fliseldade pannor tjänat ut. De har nu investerat 22 miljoner kronor i en ny kondenseringsanläggning. Enligt Peter Almgren, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk i Karlsborg, är det en både miljövänlig och bra investering ekonomiskt sett - all energi tas tillvara, utsläppet är så ”snällt” som det bara går och ingen värme går till spillo. Askan återförs till skogen och näringsämnena, som blir kvar när det andra gått upp i rök, hamnar där de gör nytta. Även energipriset är bra ur kundens synpunkt.

Här kan du läsa hela artikeln "Miljötänk när ny värme installeras".


Energiaskor 2011-11-03

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se