Svenska EnergiAskors logga


 

Marknadsundersökning i Tyskland

Marknadsundersökningsföretaget Trend Research, skall under hösten 2011 inleda en översikt över marknaden för slagg, askor och filteraskor från avfallsförbränningen, fram till 2020. Det är en multi-client utredning. Det tänkta innehållet framgår av broschyren "Der Markt für Schlacken, Aschen und Filterstäube aus der Abfallverbrennung bis 2020, Marktentwicklung, Trends, Chancen und Risiken".

Anmälningstiden för finansiärer gick ut i juni 2011. Datum för det inledande seminariet har inte fastställts ännu.
En marknadsundersökning har genomförts 2006 för kolaskor, och en andra upplaga finns med i de framtida planerna.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-08-04

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se