Svenska EnergiAskors logga


 

Behandling för minskad utlakning av tungmetaller, Japan

Tre forskare från Kyushu-universitetet i Japan har arbetat med att minska utlakningen av metaller från bottenaska från avfallsförbränning. Bottenaskan stabiliserades genom att kisel- aluminium- och magnesiumföreningar (SiO2, Al(OH)3, och Mg(OH)2) blandades in. Blandningen får en kemisk sammansättning liknande lermineral. I laktester vid olika pH var utlakningen av tungmetaller mindre från stabiliserat material än från obehandlad aska, särskilt vid låga pH-värden.

Artikel: Hydrothermal treatment of MSWI bottom ash forming acid-resistant material

Författare: Jiro Etoha Takeshi Kawagoeb, Takayuki Shimaokaa and Koichiro Watanabec

aDepartment of Urban and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University, Motooka 744, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan
bDepartment of Earth System Engineering, Graduate School of Engineering, Kyushu University, Motooka 744, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan
cDepartment of Earth System Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University, Motooka 744, Nishi-ku, Fukuoka 819-0395, Japan

Publikation: Waste Management, nr 3, vol 29, 2009

Länk: http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053XEnergiaskor/SGI, Charlotta Tiberg/Jenny Vestin 2009-02-04

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se