Svenska EnergiAskors logga


 

Bioaska som bindemedel i betong

I österrikiska ”Mixolith” används bygg- och rivningsmaterial som ballast och bioaskor som bindemedel.
Utvecklingen och fullskaleförsöken beskrivs kort i en relativt ny rapport. Den kan laddas ner från www.nachhaltigwirtschaften.at/publikationen/schriftenreihe.html och heter:

Entwicklung des ökoeffizienten Alternativbaustoffs ”Mixolith” unter Verwendung von Reststoffen biogenen Ursprungs as Bindemittel

Författare: W Berger, M Lesjak och T Jaksch
Berichte aus Energie- und Umweltforshung 46/2008

Huvudinriktningen är återvinning av byggmassor och rivningsmassor som krossat betong, stenkross eller gjuterisand i ny återvunnen betong.
Poängen med bioaskan som bindemedel är att den också är ett avfall.

I arbetet har ingått tekniska tester för att visa att Mixolith svarar mot de krav som ställs i vägbyggnad. Författarna avser att i samarbete med miljömyndigheter visa att Mixolith uppfyller end-of-waste kriterier.

Ansvarig utgivare för rapporten är österrikiska Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie.Energiaskor/ÅF, Henrik Bjurström 2009-02-04

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se