Svenska EnergiAskors logga


 

Guld hittad i slamaska

Ett reningsverk i mellersta Japan har hittat guld i flygaskan från förbränning av slam!
Halten är tillräckligt hög, 1,9 kg/t, för att reningsverket skall kunna sälja 5 t flygaska per år till upparbetning.

Guldet i slammet har naturligtvis ett ursprung: man tror att källan är avloppen från någon eller några av de högteknologiska industrier i upptagningsområdet som förgyller eller pläterar komponenter.

 

Källa: Mainichi Shimbun, 2009-02-03Energiaskor/ÅF, Henrik Bjurström 2009-02-04

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se