Svenska EnergiAskors logga


 

Bly och kadmium minskar i österrikisk skogsmark

Under tolv år har halten av tungmetaller i humus och det 10 cm översta jordlagret minskat tydligt i Zöbelboden försöksfält. Bly och kadmium anrikas inte i övre lagren utan sprids relativt snabbt vidare till de djupare lagren. I och för sig kan detta påverka ytvattnet, men halterna i vattnet är långt under EU:s gränsvärden för dricksvatten.

Pressmeddelandet från Umweltbundesamt (österrikiska Naturvårdsverket) refererar en artikel som nyligen publicerats av tidskriften Environmental Pollution: http://www.umweltbundesamt.at/presse/lastnews/newsarchiv_2009/news091210/

Från denna sida kan artikeln i Environmental Pollution nås, likaså ingången till UBA:s miljöövervakning i Zöbelboden.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-01-04


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se