Svenska EnergiAskors logga


 

Sintring av flygaska från avfallsförbränning

I Taiwan faller ca 160 000 ton flygaska från avfallsförbränning varje år. Obehandlad lakar flygaskan ut tungmetaller i halter som överstiger gränsvärden för att den ska få deponeras och den stabiliseras därför ofta med cement innan deponering. Cementen gör att askvolymerna ökar betydligt och för att undvika detta försöker man nu utveckla andra metoder att minska utlakningen av tungmetaller ur askan.

Vid National Taiwan University har försök genomförts där flygaska från avfallsförbränning sintrats med hjälp av upphettning med mikrovågor. Två prover av flygaska från olika förbränningsanläggningar användes. I experimenten undersöktes bland annat hur processtid, typ av behållare, åldring efter behandlingen och askans saltinnehåll påverkade sintringens effektivitet.

Slutsatserna blev bland annat att behandling med mikrovågor minskade utlakningen av tungmetaller ur askan och gjorde att ett glas-keramiskt material bildades. Sintringens effektivitet ökade då mikrovågsbehandlingen pågick under längre tid.

Artikel: Sintering of MSWI fly ash by microwave energy

Författare: Sun-Yu Choua, Shang-Lien Loa, Ching-Hong Hsieha and Ching-Lung Chena

aResearch Center for Environmental Pollution Prevention and Control Technology, Graduate Institute of Environmental Engineering, National Taiwan University, 71 Chou-Shan Road, Taipei 106, Taiwan, ROC

Publikation: Journal of Hazardous Materials, Volume 163, pages 357-362, 2009.Energiaskor/SGI, Charlotta Tiberg/Jenny Vestin 2009-03-04

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se