Svenska EnergiAskors logga


 

Stabilisering av muddermassor med aska

I ett examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet har Ida Fossenstrand undersökt stabiliseringen av muddermassor från Gävle hamn med askor. De tre askor som ingick i arbetet är flygaskor från förbränning i pulverpannor: en från trädbränslen och torv samt två danska stenkolaskor, färsk och lagrad aska från samma verk.

Slutsatsen är att de puzzolana reaktionerna var betydelsefulla. Kolaskorna gav högsta brotthålfasthet och den lagrade askan var mot förväntan bättre än den färska. Den receptur som föreslås klarar kraven på hållfasthet och utnyttjar tillgängliga askvolymer.

Examensarbetet har titeln: ”Stabilisering och solidifiering av muddermassor i Gävle hamn”. Slutrapporten kan laddas ner från denna länk:

http://epubl.ltu.se/1402-1617/2009/168/index.html

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-01-05


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se