Svenska EnergiAskors logga


 

De första europeiska End-of-Waste kriterierna

De första End-of-Waste kriterierna, som avser metallskrot har antagits av Kommissionen.

Här finns förordningen EG 333/2011.

Utöver tekniska kriterier definierar förordningen kvalitetssystemet.

 


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-04-08

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se