Svenska EnergiAskors logga


 

Uthållig försörjning med råvaror kräver återvinning

I samband med miljöministrarnas möte i juli 2010 har Europeiska kommissionen publicerat ett s k Working Paper om uthållig materialanvändning i ett resurseffektivt samhälle. Mycket i dokumentet handlar om ekodesign och tillgång till råvaror men återvinning nämns som två av tolv grupper av åtgärder: återvinning av industriella rester, bl a askor, och slutna industriella kretslopp för rester.

Dokumentet kan laddas ner från Dakofas nätplats, eller från Eurométaux:s nätplats.

Dokumentet rekommenderar att EU flyttar fokus från avfallspolicy till en materialpolicy. De övriga fem rekommendationerna gäller hur EU och medlemsstaterna skall driva på utvecklingen.

Sustainable Materials Management är ledordet. Det är ett av de teman som drivs inom bl a OECD eller G8, se t ex sidan: http://www.oecd.org/document/42/0,3343,en_2649_34395_44441642_1_1_1_1,00.html. I begreppet ingår allt om omhändertagandet av avfall som betraktas som en resurs såväl som ett miljöproblem.

Kommissionens DG Enterprise and Industry har nyligen släppt ut en rapport om Europas försörjning med råvaror, och identifierar fjorton grundämnen som särskilt kritiska för Europas ekonomi: de flesta finns i elektronikindustrin, t ex indium, gallium, germanium, antimon, sällsynta jordartsmetaller men även något oväntade sådana som magnesium och grafit. Rapporten med bilaga kan laddas ned här.

För att ett ämne skall vara kritiskt räcker det inte med att det är sällsynt, utan hur tillgångarna är spridda har stor betydelse. När de är koncentrerade till en nation och denna nation begränsar andra nationers till dem till förmån för den inhemska industrin blir andra länders industrier lidande. Exemplet är Kina som blockerar export av bl a sällsynta jordartsmetaller från sina gruvor (Le Figaro, 18 juni 2010 eller New York Times, 2 juni 2010).

Reaktionen från de andra länderna är givetvis att försäkra sig om tillgång till andra fyndigheter genom långtidskontrakt. Samtidigt söker man utnyttja avfall och rester: deponier grävs upp för att ta tillbaka bl a elektronikavfall för dess innehåll av indium (Die Welt, 8 maj 2010 eller Neue Zürcher Zeitung, 23 juni 2010).

Ett steg före vore att som den japanska industrin erbjuda skrotningspremier (presentkort) för utrangerad hemelektronik (flera japanska tidningar under 2008 och 2010). Samtidigt försäkrar man sig om att de begärliga metallerna inte försvinner i ett blandat avfall ur vilket det är oekonomiskt att extrahera den eftersökta råvaran – vilket är ett av de hot som identifieras i de ovannämnda EC-dokumenten.


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2010-08-05


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se