Svenska EnergiAskors logga


 

Återvunnen aluminium från bottenaska räknas som övriga återvunna aluminiumförpackningar

Nya regler i Storbritannien gör att aluminium som återvinns från bottenaska kommer att räknas på samma sätt som övriga återvunna förpackningar, enligt Waste Management World. I och med att detta blir det lättare att nå de nationella målen för återvinning av aluminium, och fungerar även som ett incitament att återvinna mer.Läs nyheten från 5 september på Waste Management Worlds hemsida


Energiaskor 2014-09-10


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se