Svenska EnergiAskors logga


 

Ny teknik på Häradsudden ska minska sopberget

En soptipp är en soptipp eller? Nej, idag när avfall har blivit en stor handelsvara, som man kan tjäna pengar på, återvinns och återanvänds allt mer. En tidens tecken är därför den satsning som Ragnsells nu gör på Norrköpings "soptipp" vid Häradsudden. Vid årsskiftet tog man över anläggningen från Econova och redan nu har nyinvesteringar på 15 miljoner kronor kommit på plats, skriver Norrköpings Tidningar.

Innan året är slut kan det bli ytterligare 10 miljoner. Men även längre fram kommer nya satsningar att göras och på några års sikt blir det en helt ny återvinningsanläggning som tar form. Då kanske upp till 30 anställda jobbar där mot 15 idag. Ragnsells själva kallar det för Häradsudden 2.0. Ragnsells har planer på att ta emot avloppsslam från reningsverken och industrislam. En del av anläggningens outnyttjade yta ska användas för lagring och behandling av slammet. Just nu pågår en avancerad forskning inom Ragnsells där målet är att utvinna 100 procent ren fosfor ur slammet.

Produktchef Cecilia Ekvall på Ragnsells i Stockholm berättar att man nu är redo att prova metoden i fullskala. Hittills har man gjort försöken i mindre skala men hon menar att metoden är verifierad så att det nu är dags att planera för nästa steg:

– Vi förbränner avloppsslammet och sedan plockas den helt rena fosforn ut ur askan. Parallellt utvinns gips och fällningskemikalier ur slammet. Resten läggs sedan på deponi för där finns metaller som kadmium, berättar Cecilia Ekvall.

Läs hela artikeln från 1 juni på Norrköpings Tidningars hemsida: http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/ny-teknik-pa-haradsudden-ska-minska-sopberget-11076872.aspx

Energiaskor 2015-06-10


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se