Svenska EnergiAskors logga


 

Planer på nytt lager för farligt avfall

Industriparken vid Kemira kan få en ny stor anläggning för farligt avfall. Där ska bland annat flygaska från svenska och danska förbränningsanläggningar mellanlagras och behandlas, skriver Helsingborgs Dagblad.

Det är det norska företaget NOAH AS som vill bygga den nya anläggningen och har ansökt om tillstånd enligt Miljöbalken. Nu pågår ett samråd där bland annat kommunen ska yttra sig. Tanken är att man i Helsingborg ska ta emot flygaska från de avfallsförbränningsanläggningar som finns i södra Sverige och på Själland. Där mellanlagras askan, som sedan transporteras vidare till företagets behandlingsanläggning på Langøya i Oslofjorden.

På anläggningen i Helsingborg vill NOAH AS ha tillstånd för 195 000 ton flygaska och förorenat avfallsvatten. Vattnet används till att fukta askan. De vill även hantera 140 000 ton andra massor.

Läs hela artikeln från 31 maj på Helsingborgs Dagblads hemsida: http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/06/01/planer-pa-nytt-lager-for-farligt-avfall/


Energiaskor 2015-06-11


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se