Svenska EnergiAskors logga


 

Nya cesiumföreskrifter för aska på väg

Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat ut på remiss ett förslag till nya föreskrifter om cesiumkontaminerad aska. Svaren skall in senast den 6 maj 2011.
Förslaget till föreskrifter, till allmänna råd, konsekvensbedömningen och hela underlaget finns att hämta på strålsäkerhetsmyndigheten.se.

I korthet är ändringarna i gällande föreskrifter, SSMFS 2008:16, följande:
  • Föreskrifterna skall gälla för anläggningar som producerar mer än 100 ton per år (nuvarande gräns är 30 ton per år)
  • Krav ställs inte längre på primärprov var tredje ton, utan provtagningen skall vara tillräckligt frekvent
  • Föreskrifterna skall omfatta även de naturliga radioaktiva ämnena (de s k NORM), i praktiken är det uran-238 i torv som skall bestämmasEnergiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-04-12

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se