Svenska EnergiAskors logga


 

Danmark: Mark med slaggrus måste riskbedömmas

Danska Högsta Domstolen har avgjort den 9 november 2010: mark där slaggrus lagts ut får registrerats som förorenad, även om det var lagligt att lägga slaggen där 1992.

En av grundfrågorna är konflikten mellan kungörelsen om återanvändning av mineraliskt avfall till anläggningsbyggen och lagen och kungörelsen om lätt förorenad mark. Tre kategorier definieras i den första kungörelsen, och slaggrus är aktuell endast i de två minst känsliga områden. Där är gränsvärdet för bly 2500 mg/kg och ett lämpligt slaggrus får användas. Emellertid är gränsvärdet där mark är förorenad 400 mg/kg.

Högsta Domstolen slår fast att regionen får registrera området som förorenat, även om det var och är lagligt att använda slaggrus där. Registreringen innebär inte att det därmed med nödvändighet föreligger någon risk, utan den innebär att en riskbedömning måste göras.

Dakofa kommenterar att detta kan utgöra ett väsentligt hinder för återanvändning t o m av bygg- och rivningsavfall.

Källa: Dakofa, nyhetsinslag om ”slaggedommen” den 9/11 och den 11/11 2020 med länkar bl a till domen.

 

 


Energiaskor /ÅF Henrik Bjurström 2010-11-12

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se