Svenska EnergiAskors logga


 

Aska lakar långsamt i skogen

Värmeforskrapport 1229, 2012, Lakning av vedaska. Larsson Per-Erik SLU

Detta projekt har studerat askors långsiktiga uppträdande i skogsmark och baseras både på laboratorie- och fältstudier. Man studerade hur tre olika askor som lagts ut i skogen bröts ned och hur olika näringsämnen som kalium, kalcium och magnesium lakats ur. Som jämförelse hade man kalksten. Parallellt gjordes försök på laboratorium.

Efter nästan 10 år i fält återstår mycket av produkterna. Endast 10-30% av askorna och ca 5% av kalkstenen har lakats ut. I laboratorielakningen, var den upplösta andelen något större, askorna som högst 35%, och kalkstenen 20%. Båda lakstudierna indikerar att tiden för möjlig vittring av produkterna i skogen är lång.

Hälften av kaliuminnehållet i de undersökta askorna är mycket lättlösligt medan andra hälften är hårdare bundet i askorna. Från askorna i fältförsöket var lakningen av Ca 13-36% och Mg 18-30%. Lakningsförloppet är linjärt minskande med tiden.

Lakningsförloppet av fosfor varierar starkt mellan olika askor. En aska har under 9,5 år lakat ut 80%, en 20% och en uppvisar upptag av fosfor. Samtliga askor visar på upptag av fosfor efter 1 år i fält. (Intressant inför de kommande försöken i Hässleholm som skall testa om askor kan rena vatten från fosfor).

En långsammare utlakning från pelletsprodukten i laboratorieförsöket verifieras inte i fältförsöket. Möjligheterna att styra lakningsförloppet genom t.ex. pelletering är därmed osäker eller begränsad.


Energiaskor 2012-12-12

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se