Svenska EnergiAskors logga


 

Damning från fygaskstabiliserade grusvägar

Värmeforskrapport 1225, 2012, Damning från flygaskstabiliserade grusvägar. G Blomqvist,K Edvardsson, M Gustafsson, O Wik.

Askor är inte tillräckligt slitstarka för att ligga i ytan av en väg. Aska i ett bär- eller förstärkningslager ger en styvare väg och det har funnits misstankar om att det skulle ge mer damning vid trafikering än konventionella grusvägar.

Detta projekt visade att den askstabiliserade vägen gett mindre damning än den konventionella grusvägen p.g.a. att askvägen bevarat fukthalten bättre och att det funnits färre fina partiklar i hjulspåren. Analyser av uppvirvlat damm kunde inte finna att aska spridits genom gruslagret.


Energiaskor 2012-12-12

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se