Svenska EnergiAskors logga


 

Disputation 20 januari 2012 om Arsenik

Intressant forskningsrapport angående situationen med arsenik i Bangladesh.

Arsenik är normalt det mest kritiskt oönskade ämnet vid geoteknisk användning av askor, visar bland annat SGI:s miljöriktlinjerapport.

 

Mer information

 

Energiaskor 2012-01-12

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se