Svenska EnergiAskors logga


 

SLU-forskare får anslag för forskning om träaska och biogas

Åke Nordberg, SLU, ska undersöka om träaska kan användas för att ta bort koldioxid från biogas. Målet är en kostnadseffektiv metod att framställa biogas av fordonskvalitet. Projektet har titeln ”Optimerat upptag av koldioxid från biogas med kalciumrik aska”. Stiftelsen Lantbruksforsknings bioenergiprogram står för finansieringen, skriver SLU på sin hemsida.

 

Läs mer på SLU:s hemsida ”SLU-forskare får biogasanslag”


Energiaskor 2013-03-12

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se