Svenska EnergiAskors logga


 

Askor en värdefull resurs när de används på rätt plats

De senaste sju åren har askmängderna ökat med 20 procent. Det i sig behöver inte innebära något negativt, men restmaterialet, askorna, som bildas är en bortglömd del av energisystemet, skriver Recycling & Miljöteknik.

– Askor är en resurs, om rätt aska används och placeras på rätt plats, säger Monica Lövström, vd för branschorganisationen Svenska EnergiAskor.

Branschorganet arbetar för miljöriktig hantering av askor från energiproduktionen. Monica Lövström säger att målsättningen för de tio energiföretag som står bakom organisationen, är att bidra till att medlemsföretagen får avsättning för sina askor på ett miljöriktigt, resurseffektivt och ekonomiskt sätt.

 

Läs hela artikeln i papperstidningen Recycling Miljöteknik från 11 november.

 
 

Energiaskor 2014-11-12

 


 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se