Svenska EnergiAskors logga


 

Försök med aska för rening av dammar

I Barometern (Kalmar) finns en artikel om ett positivt exempel där aska ska användas för vattenrening med pellets gjorda av aska som kommer från Fjärrvärmeverket Draken och från Kraftvärmeverket Moskogen. Stefan Ahlman, utvecklingsingenjör på Kalmar Vatten, säger: ”Askpellets har väldigt högt pH-värde och en stor specifik area där partiklar har lätt att fästa. Det gör att framför allt reningen av tungmetaller blir bra.”

>> Här kan du ladda ner hela artikeln

 

 


Energiaskor 2012-09-12

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se