Svenska EnergiAskors logga


 

Kommande möte 18 mars 2011 om andra utkastet av nya tyska förordningen om alternativa byggmaterial

Användningen av avfall, återvunna material och alternativa material i anläggningsbyggen har styrts av LAGA Merkblatt 20 under 1990-talet. När den kolliderade med regelverket om förorenad mark som såg dagen några år senare beslöt man sig att ta fram en ny text. BMU, tyska ministeriet för miljöskydd, naturskydd och reaktorsäkerhet arbetade med en förordning redan 2008.

Ett möte om det andra arbetsutkastet av EBV (Ersatzbaustoffverordnung, förordning om alternativa material) höll i Essen i april 2010. Nästa möte hålls i Dortmund den 18 mars 2011.

Här för annonsen om det kommande mötet och inbjudan

Här finns ett referat om mötet i april. Myndigheternas förslag, ett då ännu inte offentliggjort andra utkast, har stött på en hel del kritik. Det är dock inte lätt att bedöma de tekniska inslagen då testen skall genomföras enligt DIN-standarder och inte EN-standarder. I avslutningsorden konstateras att arbetet fokuserats på riskbegränsning och försummat hushållningen med naturresurser.

För slagg från avfallsförbränningen är erfarenheten hittills:

  • Att några skor har mycket hög utlakning av klorider
  • Ca 20 % av askorna lakar för mycket krom
  • Tvätt av askor reducerar utlakningen men i gengäld överskrids gränsvärden för antimon, vanadin och molybden
  • Ca 30 % av slaggen måste deponerasEnergiaskor/ÅF, Henrik Bjurström 2010-12-13

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se