Svenska EnergiAskors logga


 

Ny metod kan öka fosfortillgången

Flera olika forskare har varnat för att tillgången på mineraliskt fosfor i världen är på väg att kulminera. Jordbruket världen över är beroende av mineralgödsel, där fosforn hämtas ur jordskorpan. Men nu finns det en ny svensk teknik som kan göra det lönsamt att utvinna den fosfor som finns i till exempel slam från gruvbrytning eller aska från förbränt avloppsslam eller slaktavfall.

 

Läs hela artikeln "Ny metod kan öka fosfortillgången"

 

Energiaskor 2012-02-13

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se