Svenska EnergiAskors logga


 

Aska i skogsbilväg är bättre för miljön än bergkross

En livscykelanalys som Statens Geotekniska Institut (SGI) har genomfört på aska och bergkross visar ”att återanvända aska är ett miljömässigt bättre fyllnadsmaterial i en skogsbilväg än bergkross”.

Bland annat motiveras slutsatsen med att tillverkningen av bergkross är sämre för miljön än de processer som genererar aska, dels beroende på att grustag utgör en stor
miljöpåverkan på omgivningen och att det är mycket energikrävande att krossa berg.

 

Här kan du läsa artikeln "Fyll skogsbilvägen med aska" från tidningen Lantbruk och Skogsland som skriver om analysen

 


Energiaskor 2012-06-13

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se