Svenska EnergiAskors logga


 

Soptippen har blivit betesmark

Under 40 år dumpades Eskilstunabornas hushållsavfall på tippen i Lilla Nyby. Mycket har hänt sedan dess. I sommar går ett gäng betande får på den sluttäckta deponin, skriver Eskilstuna-Kuriren.
– Fåren satte igång att beta så fort de kom. och vi slipper klippa gräset, så det är en winwin-situation, konstaterar Kent Briby, gruppchef inom produktion på återvinningen.

 Av den gamla tippen har 10 hektar – motsvarande cirka 20 fotbollsplaner – sluttäckts. Det innebär att det gamla avfallet täckts över med sju lager av olika material. Det översta lagret utgörs av gräs, som absorberar regnvatten och på så sätt förhindrar att vätan når avfallet och förs ut med lakvattnet. De andra skikten består av bland annat grus, sand, slam och aska.

 

Läs nyheten eller se inslag från Eskilstuna-Kuriren/EK-TV

http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.1800643-ek-tv-nu-betar-far-pa-lilla-nyby

 


Energiaskor 2013-06-13

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se