Svenska EnergiAskors logga


 

Tyskt nyttiggörande eller franskt bortskaffande?

Rökgasreningsrester från avfallsförbränningen importeras till Tyskland för att fylla ut saltgruvor. Sedan en EU-dom 2002 är det ett nyttiggörande. För Frankrike är detta ett bortskaffande.

Ansvaret och friheten att bedöma om det är ett nyttiggörande i varje fall lämnas till staterna. Efter denna EU-dom har det blivit vanligt för franska avfallsförbrännare att skicka iväg rökgasreningsresterna till de tyska saltgruvorna. Transporterna tog fart 2004 men i januari 2005 skrev miljöministeriet (Ministère de l’Environnement) till prefekterna i departementen, motsvarande länsstyrelser, att de skall granska varje fall och sträva efter att avslå ansökan om export av farligt avfall. Rättstvisterna efter 2005 har blivit ganska många.

Den 12 januari 2009 fastställde den högsta administrativa domstolen i Frankrike, Conseil d’État, att den export av rökgasreningsrester som ett konsortium av kommuner nära Lille, SAVIED, försökt få förnyat tillstånd för är bortskaffande, inte nyttiggörande. Franska förbundet av avfallshanterande företag, FNADE, stödde SAVIED i domstolsförhandlingarna.

Domstolen bygger sin argumentation på följande:
-                   Saltgruvan i Hattorf är fortfarande i drift
-                   Det finns inte något akut behov av att återfylla utrymmen, varför resterna inte gör någon påtaglig nytta
-                   Att detta avfall inte ersätter några naturresurser
-                   Att detta avfall inte är särskilt väl lämpat för ändamålet (det måste stabiliseras)

FNADE och SAVIED argumenterade att miljöministeriets rundskrivelse 2005 var olaglig. Conseil d’État konstaterade att departementets prefektur (länsstyrelsen) inte hade tagit stöd i denna i deras beslut 2005. SAVIED vann i den första administrativa domstolen, i Lille 2006, men förlorade i nästa led, administrativa domstolen i Douai.Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2009-04-14

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se