Svenska EnergiAskors logga


 

Ytterligare Quality Protocols på remiss i UK

Brittiska myndigheten Environment Agency har skickat ut två Quality Protocols, d v s End-of-Waste kriterier, på remiss. Den ena är ett reviderat protokoll för återanvända aggregat som härrör från bygg- och rivningsavfall. Den andra gäller återanvänt trä.

Sidan på Environment Agency kräver inloggning med ett lösenord, som ges till remissinstanser. Det justerade dokumentet om aggregaten finns emellertid också på WRAP:s webbplats. WRAP är Waste and Resources Action Programme. Dess roll är att driva på avfallsminimering, återanvändning och återvinning.  


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2011-04-14

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se