Svenska EnergiAskors logga


 

Oro över miljökonsekvenserna av ett ökat uttag av GROT

Åke Håkansson, ordförande i Sportfiskarnas Kronobergsdistrikt och skogsägare, är oroad över miljökonsekvenserna av ett ökat uttag av GROT (grenar och toppar), då uttaget av GROT kan utarma marken på näringsämnen och bidrar till försurningen av våra vattendrag samt även bidra till en ökning av läckaget av metylkvicksilver. Åke Håkansson skrev därför till miljöministern och krävde svar på ett antal frågor.

– En sak jag vill ha svar på är om det inte är möjligt att ge Skogsstyrelsen bättre verktyg för att få till askåterföring efter uttag av GROT. Idag kan Skogsstyrelsen bara rekommendera askåterföring, det finns inget direkt styrmedel. En annan viktig del av detta är vem som ska betala för askåterföringen, det får inte bli så att askåterföringen begränsas av att det kostar för mycket, säger Åke Håkansson.Åke har även skrivit till det kommunala energibolaget Växsjö Energi AB för att få svar på hur stor andel av askan från förbränning av biobränslen som egentligen återförs till skogsmarken.


Här kan du läsa hela artikeln "Ordföranden i Kronoberg skrev brev till miljöministern"

 

GROT, grenar och toppar

Foto: Bengt Olsson l Åke Håkansson vill få mer fokus på problematiken kring uttaget av GRO, grenar och toppar.

 


Energiaskor 2011-12-14

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se