Svenska EnergiAskors logga


 

Sopig tipp blir skånsk topp

Tidningen Entreprenad har en artikel om att den gamla deponin i Landskrona ska sluttäckas, bland annat med aska. I Landskrona finns numera ingen deponi alls. Av de cirka 40 000 ton avfall anläggningen tar emot varje år är det bara 50 ton som måste deponeras - till exempel asbest och dessa fraktas till en anläggning i Hässleholm. Resten behandlas, mellanlagras och återvinns.

 

>> Läs artikeln

 


Energiaskor 2012-11-01

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se