Svenska EnergiAskors logga


 

Rökgasreningsrester i fokus för belgisk FoU-satsning

Vid Walloniens regereringsmöte den 12 mars 2009 delades FoU-medel ur strukturfonderna för uthållig utveckling. Ett av projekten rör rökgasreningsrester från avfallsförbränningen.

Motiveringen för beslutet är det årligen produceras 50 000 ton reningsrester i Wallonien som bara deponeras. Syftet med projektet är att utveckla innovativa, konkurrenskraftiga och uthålliga förädlingskedjor för resterna. Målet är byggnadsmaterial som inte utgör några miljörisker.

 

För pressmeddelandet (på franska): http://gov.wallonie.be/IMG/pdf/120309.pdf


Energiaskor/ÅF Henrik Bjurström 2009-04-15

 

Till alla nyheter

 
Svenska energiaskor AB | Holländargatan 17 | 111 60 Stockholm | Tel 08-441 70 99 | info@energiaskor.se